อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ (ดอกเบี้ยอ้างอิง)

MRR MLR MOR

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) ที่อ้างอิงในการ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) ที่อ้างอิงในการ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

MLR (Minimum Loan Rate) อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ทางธนาคารจะปล่อยกู้แก่สินเชื่อ หรือเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยนี้จะเปลี่ยนแปลงตาม สภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ หรือนโยบายรัฐบาล ธนาคารจะอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ(MLR) ใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของอัตราเงินเฟ้อ หรือดอกเบี้ยเงินฝาก ในอนาคตหรือการกู้ระยะยาว

MRR (Minimum Retail Rate)  อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น

MOR
 (Minimum Overdraft Rate) อัตราดอกเบี้ยวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft O/D) สำหรับ บัญชีกระแสรายวัน หรือสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน ปรกติ MOR จะอัตราสูงกว่า MLR เพราะเป็นสินเชื่อที่ผู้กู้ไม่ระบุวัตถุประสงค์ เบิกถอนไม่แน่นอน ไมาทราบระยะเวลา ธนาคารต้องสำรองเงินไว้ตลอดเวลา ธนาคารจึงต้องบวกความเสี่ยงเพิ่ม

สินเชื่อบ้าน มักจะใช้อัตรา MLR และ MRR เพราะเป็นสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน โดยทั่วไปแล้วธนาคารส่วนใหญ่จะใช้ MLR เป็นหลักสำหรับอ้างอิงดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน จะมีบางธนาคารที่ใช้ MRR เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารไทยพาณิชย์

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *